Consonants

Lets Learn Gujarati
(shashth)
ષષ્ટ
six
Lets Learn Gujarati
(shatkon)
ષટ્કોણ
hexagon
Lets Learn Gujarati
(shatpad)
ષટ્પદ
sixlegd
Lets Learn Gujarati
(rushabh)
ઋષભ
bullock

Barakshari

sha
ષા
shaa
ષિ
shi
ષી
shee
ષુ
shu
ષૂ
shoo
ષે
she
ષૈ
shai
ષો
sho
ષૌ
shau
ષં
sham
ષઃ
shah